شنبه, ۴خرداد , ۱۳۹۸
خانه / علم و فناوری / صنعت نفت / کاربرد نانو مواد در ازدیاد برداشت نفت

کاربرد نانو مواد در ازدیاد برداشت نفت

در طول عمر یک مخزن نفتی میتوان در طی سه دوره نفت خام را استخراج نمود. در مرحله اول نيروهای طبيعی درون خود مخزن باعث استخراج نفت از درون چاه میشود. عوامل مختلفی در طی این دوره در توليد نفت خام و ســرازیر شدن نفت به سمت چاه توليدی نقش دارند. با گذشــت زمان و با توليد نفت، افت فشار در یک مخزن نفتی ایجاد میشود كه به منظور تثبيت فشــار و ادامه توليد نفت، سيالاتی به درون مخزن تزریق میشود. در این مرحله كه به مرحله ثانویه شهرت دارد، تزریق به دو صورت تزریق آب و یا تزریق گاز انجام میشــود. پس از این مرحله و برداشــت بيشــتر نفت از مخزن، فشار درون مخزن دچار افت بيشتر شده بطوریکه دیگر با روشهای معمول ذكر
شده نمیتوان نفت را برداشــت كرد. به همين دليل در مرحله سوم روشهای مختلفی به منظور افزایش توليد نفت مورد اســتفاده قرار میگيرد كه به روشهای ازدیاد برداشــت نفت خام یا
Enhanced OilRecoveryكه به اختصار EORگفته میشود، معروف هستند. در این مرحله از روشهــای مختلفی از جمله تزریق امتزاجی/ غيرامتزاجی
گاز، روشهای حرارتی، روشهای شــيميایی و یــا روشهای نوین (مانند روشهای ميکروبی و غيره) برای ازدیاد برداشت نفت استفاده میشود. انتخاب روش مناسب ازدیاد برداشت نفت خام به متغيرهای زیادی از جمله شرایط دورهی عمر مخزن، نوع نفت خام درون مخزن، نوع سنگ مخزن، در دســترس بودن سيال تزریقی وغيره بستگی
دارد.

نفت و نانو

کانال تلگرامی دیده بان انرژی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *